Det Nationale Sorgcenter

Omsorgsgruppen henviser her til andre organisationer og støtte muligheder som evt. også kan være til hjælp for dig som har mistet.

Vejviseren, der findes på www.sorgvejviser.dk giver overblik over alle sorggruppetilbud i Danmark, uanset om de drives af kommuner, kirker eller af private organisationer.  

Det Nationale Sorgcenter og i Børn, Unge & Sorg har derudover en række gratis sorgstøttetilbud til efterladte, som det måske kan være relevant for dig at kende?


Det Nationale Sorgcenter tilbyder bl.a.:

* Gratis terapi til efterladte børn og unge (op til 28 år) med svære sorgreaktioner – i København, Aarhus og Odense.

* Sorgstøtte til efterladte i hele landet uanset alder på Sorglinjen (www.sorglinjen.dk). Sorglinjen er bemandet af frivillige i alle aldersgrupper, der selv har mistet og som både lytter og giver egne erfaringer videre.

* Caféaftener og samtalegrupper (drevet af vores frivillige unge) – i København, Aarhus og Odense.  

* Pjecer med viden og gode råd - både til efterladte og deres netværk.

* Gratis terapi til teenagere med alvorligt syge forældre. Læs mere på www.erduokay.dk


Du kan læse mere om Det Nationale Sorgcenters tilbud nedenfor. Her finder du forskellige vejledninger og materialer, som du kan downloade eller bestille hos Det nationale Sorgcententer. Materialerne er gratis.