Hvem er vi? 

Omsorgsgruppen er et mødested for børn og unge som har mistet en nærtstående.

Omsorgsgruppen mødes hver anden mandag, i lige uger fra klokken 17.00 til 19.00. Vi følger skoleåret, og mødes derfor ikke i skoleferierne. Se aktuelle datoer på halvårsplanen.

Vi modtager nye børn løbende, efter aftale. Her vurderer vi altid starttidspunkt ud fra det enkelte barns behov, den eksisterende gruppes sammensætning og størrelse, samt det aktuelle tidspunkt på året.

Mødernes indhold varierer fra gang til gang og foregår i større eller mindre grupper.

I samtalen lægger vi vægt på åbenhed, respekt og omsorg for hinanden.

Det er gratis at deltage i gruppen, som eksisterer på basis af legater, fonde og donationer og med frivillig arbejdskraft.

Kender du en der ønsker at starte i omsorgsgruppen eller ønsker du selv at deltage er du velkommen til at kontakte os så vi kan lave en nærmere aftale om opstart i gruppen.

Gruppens frivillige

Pædagog Lise Raagaard

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med børn og unge i hele mit arbejdsliv. Jeg har været frivillig i Omsorgsgruppen i over 10 år og er meget glad for på denne måde at være med til at skabe et rum hvor børn, der har mistet, kan mødes med andre børn i samme situation. Jeg har ikke selv mistet en nærtstående, da jeg var barn, men er via min uddannelse og mit arbejde, opmærksom på vigtigheden af, at børn der mister får mulighed for at sætte ord på tanker og følelser.

Sundhedsplejerske Hanne Rasmussen

Jeg hedder Hanne Rasmussen og er i 50´erne. Jeg er til daglig sundhedsplejerske, så mit arbejdsliv er fyldt af hvad det vi sige at tilstræbe at have et godt børneliv. Jeg har mere tid at give af og valgt at det skal være i Omsorgsgruppen. Jeg er startet op som frivillig i gruppen i 2017 og bliver her gerne.

Børn og unges perspektiver på livet når det gør ondt, skal have plads.

Når børn mister, bliver det svært at være i hverdagen, så at tilbyde dem et sted, hvor de kan få luft og sat ord på det der gør ondt, gør en forskel.

Disse børn fortjener et frirum. Deres fremtid er stærkt afhængig af, at de bliver mødt, set og hørt af de voksne.

Sygeplejerske Dorthe Christoffersen

Dorthe deltager i Omsorgsgruppen hver anden gang og laver mad til omsorgsgruppen hver gang vi mødes.

Foto er på vej.

Sygeplejerske Kirsten Kure

Kirsten er sygeplejerske og har været aktiv frivillig i mange år i sorggruppen

Samtidig søger Kirsten fonde til driften af Omsorgsgruppen.