August 2022

Nyheder

Omsorgsgruppen mødes mandag i lige uger fra kl. 17-19. Første gang efter sommerferien er mandag den 22. August

Med venlig hilsen

Dorthe, Kirsten, Hanne og Lise


Mail: omsorgsgruppen@hotmail.com

Tlf. 60947799