Donationer

Grundlaget for Omsorgsgruppens eksistens bygger på to dele. De voksne der frivilligt lægger tid og kræfter til, men i lige så høj grad de donationer der er med til at skabe nogle vilkår, der gør, at det kan lade sig gøre at drive Omsorgsgruppen.

Mange forskellige donationer er bl.a. givet af:
Arbejdernes Landsbank, Frivillighedspuljen §18 Næstved kommune, Ny Holsted Kirkes Menighedsråd, Danske Bank, Bikubens Fusionsfond, Flakkebjerg og Omegns Sparrekasses Fond, Diba Aktionærerne, Broderlogen nr. 12 "Herluf Trolle", Nordea Fonden, Trykfonden, Brand af 1848 Fond, Lions Club Næstved, Lions Club Herlufsholm, Up With People - Næstved, Trelleborg Fonden - Sydbank, Y’ Mens Club Næstved, Medarbejdere på Howden Axial Fans ApS, Broderloge nr. 107 Suså, Søsterloge nr. 81 Gratia og Søsterloge nr.10 Birgitte Gøje, Næstved Stafetten og Inner wheel Sct peder fra Næstved.

Disse donationer er meget værdsat.