En aften i omsorgsgruppen

Aktiviteterne i omsorgsgruppen foregår på mandage i lige uger fra 17 til 19 og en almindelig aften kan se således ud.

Vi starter hver gang med en “runde” hvor alle på skift siger hvad de hedder, hvem de har mistet og hvordan de mistede. Runden er med til at give fællesskab til gruppen og den giver børnene mulighed for at sætte ord på hvorfor de er i gruppen.

Efter runden deler vi os som regel i tre alderrelaterede grupper “de små”, “mellem gruppen” og “de store”.

I disse mindre grupper arbejder vi videre med et emne for dagen. Vi snakker, tegner, udarbejder sider til mindebøger, viser billeder, høre musik og læser små historier.

Vi slutter hver gang af med at spise sammen. Maden betales med midler fra de donationer, som vi modtager ved at søge fonde og lignende. Når vi spiser småsnakker vi rundt om bordet, om hvordan det er gået siden sidst, f.eks. om ferier, om skolen, om familien og alt hvad der  ellers lige rør sig, samt om de emner, som vi har berørt i grupperne den aktuelle aften.

Det er en hyggelig og rolig afslutning på aftenen, hvor vi siger tak for i aften og på gensyn næste gang.