Vedtægter

Vedtægter for Omsorgsgruppen for Næstved og Omegn pr 1-1-2019


Formål:

At børn og unge der har mistet en nærtstående, kan få hjælp til bearbejdning af deres sorg. Samt blive støttet og motiveret til, at turde fortælle og ytre deres tanker, forestillinger og følelser i forbindelse med deres oplevelse med døden.

Det er vigtigt, at mødes med andre i samme situation og at der sammen med gruppelederne, kan skabes et rum hvor respekt, omsorg og tryghed er nøgleordene. Børnene/de unge får mulighed for at etablere nye venskaber/relationer, de kan møde og ytre sig helt uden nogen fordomme og kan tale om deres følelser med udenforstående og derved ikke være bange for, at sårer nogle eller gøre forælder eller andre nærtstående kede af det.

Der lægges vægt på, at man også må le sammen i sorggruppen og at der kan tales om andre ting f.eks. skole, kammerater, fodbold, andre problemer og eller glæder mm.


Målgruppe:

Børn/unge der har mistet en nærtstående, fx mor, far eller en søskende. Børnene/ de unge kommer fra Næstved Kommune og andre omegns kommuner. Børnene/ de unge opdeles i grupper efter alder.


Varighed:

Gruppen er en løbende og åben gruppe. Børnene/de unge kan være i gruppen indtil de selv synes de er klar til at stoppe igen. Der bliver optaget nye børn/unge i gruppen 4 gange årligt. Nogle børn/unge vender tilbage igen efter en tid.


Økonomi:

Regnskabet følger kalender året

Tegneretten er givet to af de voksne i gruppen

Hvert år i januar måned godkendes regnskab og kommende buget af bestyrelsen

Økonomien i Omsorgsgruppen er basseret for ansøgninger til fonde, legater, sponsorrater og offentlige midler.

Midlerne vil blive anvendt til:

Forplejning tl mødegangene og møder

Materialer til børnene, mapper, kopier osv.

Transport

Afholdelse af sommer- og julefest

Kontorartikler, telefon, kopier, videoer, dvd ´er, musik, bøger

Udflugter, relevante kurser/uddannelse for de voksne

Medlemskab af Futuracafeen.

Udgifter til telefon/internet og transport til gruppelederne.

Transportudgifter til børn i specielle situationer osv.

Gode og sjove oplevelse for de unge/børnene et par gange om året.


Bestyrelsen:

Bestyrelsen er de voksne som er tilknyttet Omsorgsgruppens arbejde med børn og økonomi. I det øjeblik man ikke deltager fast i gruppe udtræder man af bestyrelsen for Omsorgsgruppen. Beskrives i hvert møde referat, hvem der på given tidspunkt er tilknyttet voksne.

Ved første møde i januar måned vil der blive taget stilling til de enkelte ansvarsområder herunder tegningsretten. Disse poster vil fremgår af referatet

Min. to af de ”voksne” skal godkendes til at kunne varetage gruppens økonomi


Fremtid:

Hvis gruppen skulle gå i opløsning og der på dette tidspunkt ville være ubrugte penge på kontoen, skal pengene tilfalde andre eksisterende sorggrupper, og det vil være Kræftens Bekæmpelse i Næstved, der formidler pengene videre til andre grupper.